seagulls high in the air at the market in Rotterdam
Sofie
Snow berries
Kitchen mouse
Flood
Discarded mattresses
Bicycle parts
Solo
Arda
Julie
Kalk
Fog
Rain on water
Girl in Murmansk, Russia
Kirkenes
Gijs
Nikkel, Russia
Daan
Marthe
Neighborhood in Rotterdam
Snack bar employee
Portrait of a pilot
Blossom
Unknown man, Amsterdam
Metro station St Petersburg, Russia
Homeless person, Amsterdam
Liguster
Mastrangelo
Clouds
Central station, Amsterdam
used table top
Maarten
Jeroen
Rivium
Yellow Tomatoes
Disco Girl, Rotterdam
Disco Girl, Rotterdam
Dark sky with a blue spot
Man at a printing company
Blanket
Shadow of a head
Homeless person
Rivium
Gijs and Julie
Early photo work — Sander
Early photo work — Marijn
Early photo work — at the market
Early photo work — presumed homeless person, Londen
Early photo work — Central station, Rotterdam
Early photo work — Rotterdam
Early photo work

About

Marijn de Jong (Rotterdam 1975) woont en werkt in Rotterdam. Van jongs af aan fotografeert hij zijn directe omgeving en portretteert hij mensen die hij daarin tegenkomt. Vanaf het begin heeft hij het leven tussen de grote wereldse gebeurtenissen in als onderwerp gekozen. Het zijn momenten waarin even 'niets' gebeurt en waarin stilte  voelbaar aanwezig is.
Een foto is gelukt als hij zijn persoonlijke verbintenis met het onderwerp zichtbaar heeft kunnen maken. ''Het is vaak een delicate organisatie om in de positie te komen waarin het mogelijk is om een goed beeld te maken. Het is maar net waar je gaat staan, welk licht erop valt en welk materiaal je gebruikt. '' zegt Marijn.
Oorlogsfotograaf Robert Capa omschreef het eenvoudiger: “If your photographs aren't good enough, you're not close enough.'' Marijn is geen oorlogsfotograaf en zal dat waarschijnlijk ook niet worden, maar de benadering komt overeen: fotograferen vergt onvoorwaardelijke betrokkenheid en die betrokkenheid is er alleen als het onderwerp hem kan beroeren. De portretten, stadsplekken en huiselijke situaties waar Marijn voortdurend en tegelijkertijd aan werkt moeten bij de presentatie bij elkaar te zien zijn. Het gaat om de context die de verschillende onderwerpen elkaar kunnen geven. Er is hier een bijzondere uitdaging: Wanneer is een collectie foto´s compleet en draagt deze bij aan een voorheen onzichtbare wereld?

Marijn werkt met analoge camera en drukt zijn werk af in de donkere kamer. Deze techniek dwingt af om dichtbij het onderwerp te zijn omdat je tussentijds niet kan controleren of het lukt wat je aan het doen bent. Je ziet het resultaat pas als de film is ontwikkeld. Het handmatig afdrukken vereist net als  het fotograferen een zelfde soort concentratie en toewijding. Bovendien is iedere afdruk net anders en heeft zo een unieke kwaliteit.


Marijn de Jong (Rotterdam 1975) lives and works in Rotterdam. From an early age he photographs his immediate environment and portrays people he encounters. From the beginning he has chosen the life in between the great worldly events as his subject. These are moments when 'nothing really happens' and where silence is felt.
A photo has succeeded when he managed to visualise his personal commitment. ''It is often a delicate organization to get into the position where it is possible to make a good image. It is all about your position to the subject, the light condition and what material you use." says Marijn.
War photographer Robert Capa described it more simple: “If your photographs aren't good enough, you're not close enough.'' Marijn is not a war photographer and probably will never be, but the approach is similar: Good photography requires unconditional involvement.
The portraits, city places/scapes and domestic situations must be seen together at the presentation. It is all about the context that the different subjects can give each other. There is a special challenge here: When is the collection of photos complete and does it contribute to a previously invisible world?

Marijn works with an analog camera and prints his work in his dark room. This technique forces him to be close to the subject: he can not check the result on the camera, so he has to pay extra attention when photographing. Manual printing requires a similar concentration and dedication and every print has a unique quality.